Hälso- och näringspåståenden om våra produkter

Det finns särskilda regler kring vilka närings- och hälsopåståenden som får användas i marknadsföring av livsmedel, exempelvis mat och kosttillskott. Reglerna är gemensamma för hela EU och finns i förordning 1924/2006.

Bara näringspåståenden i förordningen får användas

Ett näringspåstående är när ett livsmedel påstås ha bra näringsmässiga egenskaper. Det kan handla om vilken energi en produkt ger eller inte ger. Det kan också handla om vilka näringsämnen en produkt innehåller eller inte innehåller. Till exempel ”låg fetthalt”, ”utan tillsatt socker” och ”högt kostfiberinnehåll”.

För att du ska få använda ett näringspåstående i din reklam måste det finnas med i bilagan till förordningen 1924/2006. Produkten måste också uppfylla kraven som förordningen ställer på påståendet. Du hittar alla tillåtna näringspåståenden i bilagan till förordningen.

 

Endast godkända hälsopåståenden får användas

Ett hälsopåstående är ett påstående som antyder att livsmedlet har en positiv effekt på hälsan. Till exempel ”Vitamin C bidrar till att minska trötthet och utmattning”. Även en bild eller en symbol kan vara ett hälsopåstående, såsom en bild av en person med ett måttband kan utgöra ett påstående om viktnedgång.

För att du ska få använda ett hälsopåstående i marknadsföringen måste påståendet vara godkänt av EU-kommissionen.

 

Lär mer på konsumentverkets hemsida här.

Updating…
  • Du har inga produkter i varukorgen.